Riktig god jul og godt nytt år!

corporate-christmas-cards

Vil med dette ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år! Ved inngangen til et nytt år, vil jeg bare minne om at dere som har firmabiler husker å notere km-stand ved årsskiftet, og at de av dere med varelager foretar en varetelling, slik at vi får dokumentert regnskapet skikkelig. Ellers ta vare på alle årsoppgaver og andre relevante opplysninger til årsoppgjøret.