Om Numbers AS

Idè

Selskapet er tuftet på idèen om at næringslivet trenger en leverandør av regnskapstjenester som er genuint interessert i kundenes forretning, og som i mye større grad leverer regnskapstjenester på kundens premisser. Kunden skal ha tilgang til sitt oppdaterte regnskap, online, til enhver tid. Kunden skal slippe å få servert et regnskap til moms-termin, to til tre måneder på etterskudd. Ved hjelp av markedets beste regnskapssystem, Xledger, blir veldig mange prosesser også automatisert og helintegrert, slik at prisen kunden betaler for regnskapstjenesten blir akseptabel og forutsigbar. Mye dobbeltarbeid unngås.

 

Gründer

Selskapet er stiftet og etablert av Franz Johansen. Franz har lang erfaring fra arbeid innen økonomi, både som controller i privat næringsliv, og som rådgiver på regnskapskontor og daglig leder av regnskapskontor. En sterk gründer ånd, og interesse i grensedragningen mellom økonomi (regnskapsfag) og teknologi er klare styrker. Denne interessen har i stor grad bidratt til etableringen av et nytt regnskapskontor. Moderne og nettbaserte løsninger gir helt nye muligheter i vår bransje, og teknologien er nå så moden og utprøvd at det kun gir fordeler å ta den i bruk. Fremtiden er nettbasert og trådløs. Se hans profil på Linkedin:

IMG_2705_600

Franz Johansen, daglig leder og gründer

Tlf: 975 12 359

E-post: franz@num8ers.no