Økonomitjenester

Numbers AS leverer effektive og moderne regnskaps- og lønnstjenester i 100% nettbaserte systemer. Få full kontroll over din bedrifts regnskap og økonomi fra dag til dag.

Numbers AS leverer effektive og moderne økonomitjenester i 100% nettbaserte systemer. Din bedrift får derfor mulighet for å selv ha dag til dag kontroll over regnskapet. Ha full kontroll over utestående kundefordringer, leverandørgjeld, tilgjengelig likviditet og prognoser til enhver tid. Numbers AS sine tjenester omfatter komplette regnskaps- og lønnstjenester, samt årsoppgjør og regnskapsnær økonomisk rådgivning.

Regnskap:

Her finnes muligheten for et oppdatert regnskap til enhver tid, tilgjengelig over alt hvor det finnes internett. Ved bruk av våre tjenester vil du oppleve:

 • Full kontroll til enhver tid
 • Tilgjengelig oppdatert regnskap når som helst, hvor som helst
 • Fleksibel arbeidsdeling mellom bedriften din og regnskapsfører
 • Fokus på din kjernevirksomhet

Våre regnskapstjenester omfatter bl.a.:

 • Løpende regnskapsføring
 • Fakturering
 • Mva-oppgjør
 • Rapportering
 • Årsoppgjør/ligning
 • Remittering
 • All lovbestemt avstemming og kvalitetssikring

 Lønn:

Lønn er et fagområde i stadig utvikling og endring. Numbers AS leverer rett lønn til rett tid. Våre lønnstjenester ommfatter bl.a.:

 • Beregning, kjøring og utbetaling av lønn
 • Lønnsslipper
 • Terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift
 • Reiseregning
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Kvalitetssiking og avstemming