Rådgivning

Har du tilstrekkelig fokus på din kjernevirksomhet og tilstrekkelig overblikk? Numbers AS hjelper deg å heve blikket litt slik at du kan se nye muligheter, og se potensielle muligheter for innsparing og effektivisering. Gjennom god forretningsforståelse, og genuin interesse for din virksomhet hjelper vi deg frem til de effektive løsningene.

Numbers AS hjelper deg med råd og hjelp rundt mange regnskapsnære oppgaver, som f.eks.:

  • Budsjettering
  • Økonomisk analyse
  • Likviditetsprognoser
  • Stiftelse og registrering av selskap
  • Skatt og avgift
  • IFRS (internasjonal regnskaps standard)
  • Kalkyler

Dersom dere trenger økonomikonsulent, regnskapssjef/økonomisjef for en periode så er vi behjelpelig med det også.